Xüsusi elektrik müqaviməti. Elektrik keçiriciliyi

Xüsusi elektrik müqaviməti

Xüsusi elektrik müqaviməti nədir? Xüsusi elektrik müqavimətinin vahidi, simvolu, düsturu haqqında bu dərsdə geniş məlumat əldə edəcəksiniz.