Valent elektronları

Valent elektronları haqqında

Elektrik cərəyanı valent elektronları hesabına yaranır. Valent elektronları elektronikanın əsas anlayışlarının anlaşılması üçün mühim mövzulardandır.

Atomlar bir – birləri ilə son orbitdəki elektronlarla bağlı olur. Atomun sonuncu orbitindəki elektronuna valent elektronu deyilir. Atomu məhz bu elektron keçirici edir.