Qısa qapanma nədir?

Qısa qapanma nədir? Qısa qapanma nə üçün baş verir? Qısa qapanmanı önləmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Bu tədbirlər işə yarayır mı?