Gərginlik, cərəyan, müqavimət və Om qanunu

Om qanunu

Elektrik dövrəsində edilən üç əsas ölçüm gərginlik,cərəyan və müqavimətdir. Om qanunu bu üç anlayış arasında əlaqəni ifadə edir.