Faza (L), Null (N) və Torpaq (PE) haqqında

Unutmayın!!! Neytral teldən (N) cərəyan axır. Həm də faza dediyimiz teldən axdığı qədər. Adına el dilində „nul“ deyilir. Nə üçün?