Atomlar. Atomların quruluşu

Atomların quruluşunu bilmədən elektronikada ən vacib terminlərdən biri olan elektrik cərəyanının nə olduğunu anlamaq çətindir. Buna görə də „Sıfırdan Elektronika Dərsləri” atomlar mövzusu ilə başlayır.