Coul- Lens qanunu

Elektrik enerjisi haqqinda

Coul-Lens qanunu nəyi ifadə edir?. Enerji nədir? Enerjinin növləri haqqında qısa məlumat