Dövrə texnologiyası

yasında sadə elektrik dövrəsindən başlayaraq bir çox dövrələrlə tanış olacağıq. Dövrələrin planlanması və eləcə də dövrə sxemlərinin, diaqramların oxunması üçün lazım olan bilgiləri bu başlıqda öyrənəcəksiniz.