Elektrik cərəyanının gücü

Elektrik cərəyanının gücü nədir? Gərginlik və cərəyanla elektrik cərəyanının gücünü necə ifadə edərik? Evimizdə istifadə etdiyimiz cihazların nə qədər enerji sərf etdiyi necə hesablanır?