Statik elektrik. Kulon qanunu

Quru bir gündə plastik darağı saçınıza sürtdüyünüzdə elektronlar saçınızdan darağa transfer olacaq. Daraq mənfi yüklənəcək və mənfi yüklənmiş daraq müsbət yüklü olan hər şeyi `maqnitlərin metalları özünə çəkdiyi kimi` çəkəcək.