AC və DC nədir?

AC və Dc haqqında

AC və DC nədir? Biri digərindən nə ilə fərqlənir?Evimizdə istifadə etdiyimiz elektrik AC (dəyişən cərəyan) yoxsa DC (sabit cərrəyan) -dir?