Atomların quruluşu. Müsbət və mənfi ionlar

Atomların quruluşunu bilmədən elektronikada ən vacib terminlərdən biri olan elektrik cərəyanının nə olduğunu anlamaq çətindir. Buna görə də „Sıfırdan Elektronika Dərsləri” atomlar mövzusu ilə başlayır.